Anasayfa

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPANLAR İÇİN UYGULANAN CEZALAR ON KATINA ÇIKTI

Piyasa dengesini sağlama ve tüketiciyi koruma, devletin Anayasal görevidir. Bu görevin yerine getirilmesine yönelik olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (bu çerçevede özellikle “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği”  ile “Reklam Kurulu Yönetmeliği”) ve son olarak 6102 sayılı T.Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri piyasada oluşan haksız fiyat artışlarının…

Oku

PAZAR YERLERİNDE TEZGAH RANTINA SON VERİLİYOR

Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak üzere 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”…

Oku

YILLIK AİDATINI ÖDEMEYENLER İÇİN UYGULANACAK GECİKME FAİZ ORANI DEĞİŞTİ

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, esnaf ve sanatkâr; -İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, -Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, -ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran -kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda…

Oku
Scroll to Top